• چهل وهشتمین   جلسه دو ماهیانه   زمان: 22 اسفند ماه   مکان: بیمارستان قلب شهید رجایی

        D سالن

       از ساعت 14 الی   16

  معرفي موارد جالب در جراحي قلب معرفي موارد نادر در جراحي قلب معرفي تجربيات همكاران جراح قلب

  جهت شرکت در این کنفرانس و دریافت امتیاز

  خواهشمند است از 15 اسفند ماه از طریق سامانه آموزش مداوم ثبت نام بعمل آورید

 • آخرین مطالب آموزشی

  بيماريهاي دريچه اي قلب

  بيماريهاي دريچه اي قلب:
  آناتومي:
  قلب ما يك پمپ عضلاني به ا ندازه تقريبي مشت گره كرده ...

Advertisments