• پنجاه و سومین   جلسه دو ماهیانه   زمان: 9بهمن ماه  93 مکان : هتل هما -سالن صدف

     

         از ساعت 18 الی   20

    معرفي موارد جالب در جراحي قلب معرفي موارد نادر در جراحي قلب معرفي تجربيات همكاران جراح قلب

    جهت شرکت در این کنفرانس و دریافت امتیاز

    خواهشمند است از 20 آبان ماه از طریق سامانه آموزش مداوم ثبت نام بعمل آورید