• پنجاهمین   جلسه دو ماهیانه   زمان: 19 تیر ماه  93 مکان: بیمارستان قلب شهید رجایی

   

       از ساعت 14 الی   16

  معرفي موارد جالب در جراحي قلب معرفي موارد نادر در جراحي قلب معرفي تجربيات همكاران جراح قلب

  جهت شرکت در این کنفرانس و دریافت امتیاز

  خواهشمند است از 10 تیر ماه از طریق سامانه آموزش مداوم ثبت نام بعمل آورید

 • آخرین مطالب آموزشی

  بيماريهاي دريچه اي قلب

  بيماريهاي دريچه اي قلب:
  آناتومي:
  قلب ما يك پمپ عضلاني به ا ندازه تقريبي مشت گره كرده ...

Advertisments